Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 115395 έχουν ανακοινωθεί.