Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 115201 έχουν ανακοινωθεί.