Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 115053 έχουν ανακοινωθεί.