Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 115051 έχουν ανακοινωθεί.