Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης Διοικητικής Υποστήριξης (SADMIN_ATH_SEP_2023)

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης Διοικητικής Υποστήριξης (SADMIN_ATH_SEP_2023)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης Διοικητικής Υποστήριξης με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.09.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.10.2023
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ