Μια θέση πτυχιούχου Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΑΡ13502 - Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη»

Job Board

Μια θέση πτυχιούχου Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΑΡ13502 - Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΡΜ5469ΗΚΥ-Α1Η) Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/9/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 5/10/2023
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής