Πρόσκληση για πλήρωση μίας (1) θέσης Μετάφρασης/Επιμέλειας Εκδόσεων στις Θετικές Επιστήμες και την Επιστημονική Εκλαΐκευση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση για πλήρωση μίας (1) θέσης Μετάφρασης/Επιμέλειας Εκδόσεων στις Θετικές Επιστήμες και την Επιστημονική Εκλαΐκευση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ/ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το κόστος καλύπτεται από τα ιδιωτικά έσοδα των ΠΕΚ του ΙΤΕ, και βαρύνει το πρόγραμμα WBS 21080000-22, «Δημιουργία και παραγωγή εκδόσεων».
Τόπος εργασίας: Αθήνα: Υποκατάστημα Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ, Θουκυδίδου 4, Πλάκα 10556

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.09.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.10.2023
Ινστιτούτο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης