ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BC_ΑΤΗ_OCT_2023)

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BC_ΑΤΗ_OCT_2023)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης συμβούλου επιχειρήσεων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την πρόσκληση

Παράταση ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων έως και την Τρίτη 07.11.2023 και ώρα 17:00 μ.μ.

2η παράταση προθεσμίας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την Τρίτη 21.11.2023

Ακύρωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.10.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 07.11.2023
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ