Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης προπτυχιακού υποτρόφου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος JANET - H2020-ERC-StG-2019, GA 849911

Job Board

Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης προπτυχιακού υποτρόφου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος JANET - H2020-ERC-StG-2019, GA 849911

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.10.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 25.10.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών