Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 121955 έχουν ανακοινωθεί.