ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μία (1) θέση Διαχείρισης Βιβλιοπωλείου στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μία (1) θέση Διαχείρισης Βιβλιοπωλείου στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο τη διαχείριση του νέου Βιβλιοπωλείου των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ στην πόλη του Ηρακλείου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 22.12.2023
Ινστιτούτο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης