Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 125438 έχουν ανακοινωθεί.