Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης πλήρους απασχόλησης Γλωσσολόγου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος PHYLPROGRAMM

Job Board

Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης πλήρους απασχόλησης Γλωσσολόγου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος PHYLPROGRAMM

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.12.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.01.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών