Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης έργων

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης έργων

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης στελέχους επικοινωνίας και marketing με σύμβαση
ορισμένου χρόνου ή έργου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00 μ.μ.

Κατεβάστε την Πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.01.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.01.2024
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ