Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»