Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη χορήγηση μεταπτυχιακής υποτροφίας (υποψήφιου διδάκτορα)

Job Board

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη χορήγηση μεταπτυχιακής υποτροφίας (υποψήφιου διδάκτορα)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.02.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 27.02.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών