ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.02.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 07.03.2024
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ