Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΜΣ-ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης μεταπτυχιακής υποτροφίας (υποψήφιου διδάκτορα).

Job Board

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΜΣ-ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης μεταπτυχιακής υποτροφίας (υποψήφιου διδάκτορα).

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών