Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Φυσικού ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Φυσικού ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού

Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ3 «Συμπληρωματικοί μηχανισμοί και εργαλεία» και ΕΕ4 «Διαδικτυακές Εφαρμογές Χρήστη & Πυρήνας Πλατφόρμας».
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 08.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής