Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Κινηματογράφου και Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Job Board

Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Κινηματογράφου και Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών και περιεχομένου, για το Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.04.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 15.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής