Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης «Γραμματειακής Υποστήριξης στο Υποκατάστημα/Βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ στην Αθήνα»

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης «Γραμματειακής Υποστήριξης στο Υποκατάστημα/Βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ στην Αθήνα»

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο τη γραμματειακή υποστήριξη του εκδοτικού οίκου στην Αθήνα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το κόστος καλύπτεται από τα ιδιωτικά έσοδα των ΠΕΚ του ΙΤΕ, και βαρύνει το πρόγραμμα WBS 21080000-23, «Εμπορική διακίνηση εκδόσεων».


Έδρα εργασίας: Θουκυδίδου 4, 10556, Πλάκα, Αθήνα
Ώρες εργασίας: 40ώρες εβδομαδιαίως, 5νθήμερο (Δευτέρα-Παρασκευή), 09:00 – 17:00.

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.04.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 13.05.2024
Ινστιτούτο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης