Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας στα Ιωάννινα

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας στα Ιωάννινα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, ώρα 17.00 μ.μ.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.04.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 23.05.2024
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ