Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.05.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.06.2024
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ