Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων συμβούλων μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων συμβούλων μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο θέσεων συμβούλων μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.05.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 11.06.2024
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ