Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια με ΜΔΕ σε Φυσικές Επιστήμες

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια με ΜΔΕ σε Φυσικές Επιστήμες

Ανάπτυξη πολυμερικών και πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών για εφαρμογή σε αισθητήρες.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.06.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.07.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής