Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 61087 έχουν ανακοινωθεί.