Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 59418 έχουν ανακοινωθεί.