Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 59250 έχουν ανακοινωθεί.