Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 55440 έχουν ανακοινωθεί.