Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 55118 έχουν ανακοινωθεί.