Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 51996 έχουν ανακοινωθεί.