Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 52780 έχουν ανακοινωθεί.