Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 46813 έχουν ανακοινωθεί.