Μία θέση πτυχιούχου Φυσικής / Χημείας / Επιστήμης των Υλικών στο έργο "ΕΣΩ13139"