Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "FORCeS"