Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Job Board

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 11527, Αθήνα, Τ.Θ. 14631, τηλ. επικοινωνίας: 2131300020, αρμόδια: Κ. Δαμουράκη έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.08.2020
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση