Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επικοινωνίας και Marketing (ΜARK_ATH_ NOV_21)

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επικοινωνίας και Marketing (ΜARK_ATH_ NOV_21)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επικοινωνίας και Marketing με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων:

«Hellenic Biocluster: A life sciences innovation leader towards a strong sustainable economy and a better society- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΣΣΚ-1η Πρόσκληση: ΦορέαςΑρωγός - ΓΓ1CL-0058928, «Hellenic Digital Health Cluster - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΣΣΚ-1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός - ΓΓ1CL-0054342»,«EuroCC: NationalCompetence Centres in the framework of EuroHPC - H2020-JTI-EuroHPC-2019-2-951732», «3DGLUCOMOFSENS:Τρισδιάστατα εκτυπωμένοι φορετοί αισθητήρες βασισμένοι σε Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές για τον ηλεκτροχημικόπροσδιορισμό γλυκόζης σε ιδρώτα - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα καιΚαινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-00028», «BIOCONTROL: Βιώσιμεςλύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειώνστην Αλατότητα» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-01859, «FOODSENS: Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείαςσε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-01934,«MIRAGE: Ολοκληρωμένη υπηρεσία αυτοματοποιημένης ανίχνευσης, ειδοποίησης και αντιμετώπισης επιθέσεων στοδιαδικτυακό σύστημα δρομολόγησης σε πραγματικό χρόνο» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία - πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Τ2ΕΔΚ-03033, ή άλλωνέργων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.


Έδρα:
1 θέση με έδρα την Αθήνα με κωδικό θέσης ΜARK_ATH_ NOV_21

Κατεβάστε την προκήρυξη:

MARK_ATH_NOV_21_ΡΒ3Μ469ΗΚΥ-ΩΑΣ.pdf

Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών μέχρι την Παρασκευή, 10/12/2021 και ώρα 17:00.

Απόφαση Παράτασης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 10.12.2021
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ