Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέσεις με αριθ. πρωτ. 65473 έχουν ανακοινωθεί.