Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Βιοπληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Βιοπληροφορική

Χαρακτηρισμός προβλημάτων που ανακύπτουν από την έλλειψη πληροφορίας στο σύνολο των δεδομένων. Έλεγχος μεθοδολογιών ανάκτηση της ελλιπούς πληροφορίας. Συνδυασμός αρχαίων και μοντέρνων γενετικών δεδομένων. Αναλύσεις πληθυσμιακής γενετικής. Εκτίμηση αποτελεσμάτων με προσομοιώσεις και πραγματικά δεδομένα.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.12.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 30.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής