Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Job Board

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, T.K. 11527, Αθήνα, Τ.Θ. 14631, Tηλέφωνο επικοινωνίας: 2131300020, αρμόδια: Κ. Δαμουράκη έως και την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022.

Καταβάστε την Προκήρυξη

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.12.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 15.03.2022
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση