Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Γ. Χαμηλός [Ref. # ORZ-0361]