ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑRKETING

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑRKETING

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επικοινωνίας και Marketing με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κωδικό θέσης ΜARK_ATH_ DEC_21

Κατεβάστε την προκήρυξη: 52469ΗΚΥ-ΣΘΙ.pdf

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.12.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 10.01.2022
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ