Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 68719 έχουν ανακοινωθεί.