Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 68007 έχουν ανακοινωθεί.