Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 68007 έχουν ανακοινωθεί.