Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 66844 έχουν ανακοινωθεί.