Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Πτυχιούχου Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρ. Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών (μερικής απασχόλησης) στο πλαίσιο του έργου x (επι) ΒΛΕΨΙΣ του Εργαστηρίου CBML του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Πτυχιούχου Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρ. Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών (μερικής απασχόλησης) στο πλαίσιο του έργου x (επι) ΒΛΕΨΙΣ του Εργαστηρίου CBML του ΙΠ-ΙΤΕ

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής μη επεμβατικών σημάτων με στόχο τον υπολογισμό βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.01.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.02.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής