Μία θέση πτυχιούχου Φυσικής / Χημείας / Επιστήμης των Υλικών στο έργο "ΕΣΩ13139"

Job Board

Μία θέση πτυχιούχου Φυσικής / Χημείας / Επιστήμης των Υλικών στο έργο "ΕΣΩ13139"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΜΦΔ469ΗΚΥ-ΒΡΓ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 23/11/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΩΦ1469ΗΚΥ-ΙΗΡ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 23.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής