Μια (1) Θέση Μεταπτυχιακού Ερευνητή - Βιοϊατρική Έρευνα [Ref # ΟΡΖ-14013]