Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 70289 έχουν ανακοινωθεί.