Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 70288 έχουν ανακοινωθεί.